GO UP
Image Alt

Polityka prywatności

Podczas zakupu biletów za pośrednictwem strony www.mikrowyprawy.com.pl gromadzone i przechowywane będą niektóre twoje dane osobowe. Niniejsza polityka wyjaśnia, jakie dane są gromadzone, dlaczego są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i kto ma do nich dostęp.

Zapewnienie odwiedzającym anonimowego dostępu

Użytkownik może uzyskać dostęp do strony głównej naszej witryny internetowej i przeglądać ją bez ujawniania swoich danych osobowych. Twoje dane będą gromadzone, gdy zechcesz
dokonać zakupu oraz/lub gdy zachcesz się z nami skontaktować używając formularza kontaktowego bądź bezpośrednio poprzez email mikrowyprawy@gmail.com.

Automatyczne zbieranie informacji

Nie rejestrujemy automatycznie danych osobowych ani nie łączymy informacji rejestrowanych automatycznie w inny sposób z danymi osobowymi konkretnych osób.

Gromadzenie danych

Jakie dane gromadzimy?
Następujące dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przy zakupie biletów na wyprawy:

 1.  Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
Dlaczego gromadzimy te dane?

Dlaczego potrzebujemy każdego z tych elementów danych osobowych:

 1. Twoje imię i nazwisko – pojawi się ono na Twoim bilecie/rezerwacji, aby można było
  sprawdzić Twoją tożsamość podczas wydarzenia.
 2. Adres e-mail – na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. Jeśli bilety są
  biletami elektronicznymi, zostaną one również wysłane na ten adres e-mail.
 3. Numer telefonu – możemy go użyć do skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku
  problemów z zamówieniem. Czasami możemy wysłać wiadomość tekstową lub zadzwonić w
  związku z wydarzeniem, w którym uczestniczysz, na przykład w przypadku zmiany godziny
  rozpoczęcia lub lokalizacji spotkania.
Kto ma dostęp do tych danych?

Ponieważ są one wykorzystywane do przetwarzania zamówienia i komunikacji po sprzedaży
(patrz wyżej).
Mikrowyprawy mogą udzielić dostępu do danych użytkownika firmom zewnętrznym w celu realizacji części umowy sprzedaży biletów, takim jak pensjonaty/hotele, w których użytkownik zamierza się zatrzymać. W żadnym wypadku dane użytkownika nie będą udostępniane w celach marketingowych podmiotom innym niż Mikro Wyprawy.

Jak długo przechowywane są dane?

Przechowujemy wszystkie dane wymienione powyżej przez 3 lata, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Ułatwia to również składanie zamówień w przyszłości.

Gdzie przechowywane są dane?

Twoje dane są przechowywane w naszej bazie danych, która znajduje się w Europie.

Czy mogę usunąć swoje dane?

Możesz, ale tylko w następujących okolicznościach:

Od ostatniego wydarzenia, na które kupiłeś bilety, upłynęło ponad 6 miesięcy. Do tego czasu będziemy potrzebować Twoich danych, aby zrealizować Twoje zamówienie i zapewnić Ci dostęp do wydarzenia. Oraz jeśli bilety na nadchodzące wydarzenie, które odbyło się mniej niż 6 miesięcy temu, zostały unieważnione, a zwrot pieniędzy został przetworzony. W takiej sytuacji nie potrzebujemy już Twoich danych, ponieważ nie ma zamówienia do zrealizowania, dlatego możesz poprosić o ich usunięcie.

Jeśli chcesz usunąć swoje dane, skontaktuj się z nami, a my zrobimy to dla Ciebie i potwierdzimy, kiedy zostało to zrobione. Twoje dane zostaną natychmiast usunięte z naszego systemu.

Poufność i bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne w celu ochrony danych osobowych, które są pod naszą kontrolą, przed:

 1. nieuprawnionym dostępem
 2. niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem
 3. nieautoryzowaną modyfikacją
 4. bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Wszyscy nasi pracownicy i podmioty przetwarzające dane, którzy mają dostęp do danych osobowych i są związani z ich przetwarzaniem, są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych uczestników naszych wypraw. Zapewniamy, że dane osobowe nie będą ujawniane instytucjom i organom państwowym, chyba że jest to wymagane przez prawo lub inne przepisy. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących naszej polityki prywatności prosimy o kontakt: mikrowyprawy@gmail.com.

× Auuu... Jak możemy Ci pomóc?